Home

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.


Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.


Svenska Sherborneföreningen har ca 50 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor.Förnyelse av medlemskap 50 kr samt för studerande och pensionärer, organisationer, företag, 1000 kr för max 30 personer . Anmälan görs via mail till Kerstin Wallin ordförande.  Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande   Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Anne Wennberg

Ledamot  Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Ledamot Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se

ledamot

Annika Hedlin

annika@labanskolan.se

ledamot

Maria Sigrfridson

mia@labanskolan.se

Suppleant

Paulina Sergott

paulina.sergott@pysslingen.seVi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att
leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade
mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje
dag. Detta vill vi vara med och förändra! Vi bidrar genom att sprida kunskap om Shebornerörelser,
Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

 


In Touch nr 47


Ordförande har ordet                                                                                        

Lite Nostalgi 1995                                                                                     

Cia Klinta bok på japanska                                                                                     

Kallelse årsmöte                                                                                                  Namnförslag                                                                                                       

In memorian                                                                                                        

Hur går vi vidare                                                                                             

Om Generation Pep                                                                                      

Vår                                                                                                                


In Touch nr 46


Innehåll                                                                                                               

Ordförande har ordet                                                                                                     

Styrelsen år 2020                                                                                            

Ny bok av Cia Klinta                                                                                                   

Sherbornerörelser anpassade i pandemi                                                             

 Om ISCO