Home

VI SPRIDER RÖRELSEGLÄDJE!

Svenska Sherborneföreningen bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik


Vi samarbetar med ISCO International Sherborne Cooperation. “Rörelse är en dynamisk process där varje individ utforskar och experimenterar den egna kroppens möjligheter och skaffar på så sätt en bred rörelseerfarenhet.”

BLI MEDLEM 

 Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor. Organisationer och företag 1000 kr för max 30 personer .


Anmälan görs via mail till lisbeth krogh (ordförande)

krogh.m.lisbeth@gmail.com


Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2