Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.

 

Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.

 

Svenska Sherborneföreningen har ca 70 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.

 

Medlemskap kostar 200 kronor. Anmälan görs via mail till vår kassör Cia Klinta cklinta@hotmail.com Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Kurser

 

Baskurs 1-2

 

APC- Advanced Practioners Course- internationell - fördjupad praktisk kurs

 

Nivå 4/Ledarutbildning

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat

 

 

 

 

Vårens kursen under Läs mer

Aktuellt

Baskurs i juni Kontakta Cia Klinta

 

Workshop 27 september kl 14-20

medlemmar gratis övriga 400 kr

Kontakta styrelsen om ni vill att vi kommer ut på APT och berättar om Sherborneövningar

Föreningens Styrelse

Ordförande Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Suppleant Ingela Nyman

ingela@cnab.se

Valberedning Camilla Wallin

camiwa@hotmail.com

Föreningens Tidning In Touch

In Touch 40

 

Ordförande har ordet Kerstin Wallin 3

Panelmöte i England

Minnestext George Hill

Från Årsta Grundsärskola

Torsdagsdansen

Syfte med övningarna

Personligt program

Labanskolan berättar 12

Examensarbete

 

Medlemmar som inte fått

höstens tidning

Kontakta ordförande

 

Copyright @ All Rights Reserved