Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.

 

Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.

 

Svenska Sherborneföreningen har ca 50 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.

 

Medlemskap kostar 200 kronor. Anmälan görs via mail till vår kassör Cia Klinta cklinta@hotmail.com Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Suppleant Ingela Nyman

ingela@cnab.se

Valberedning Camilla Wallin

camiwa@hotmail.com

Aktuellt

APC i Belgien juli 2018

Föreningens Kurser

 

Baskurs 1-2

 

APC- Advanced Practioners Course- internationell - fördjupad praktisk kurs

 

Nivå 4/Ledarutbildning

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat

 

 

Föreningens Tidning In Touch

In Touch 39

 

Ordförande har ordet

Medlemsinformation Aktuellt

Ny internationell kursledare Tove Andersson

Drottning Silvia möter Kerstin Wallin Sigtuna lokalt reportage

”Ta med kroppen i lärandet” Inger Johansson

”Att röra sig ger enorma effekter på hjärnan” Anders Hansen

Internationellt samarbete

Panelen samt Isco

Copyright @ All Rights Reserved